loading
0.00 
  • Krepšelyje nėra jokių produktų.
LithuanianEnglishLatvianRussian

Privatumas

1. Bendrosios nuostatos.

Šios privatumo taisyklės (toliau – „taisyklės“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „Pardavėjas“) tvarko interneto parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė“) Pirkėjų (toliau – „Pirkėjas“) asmens duomenis.

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

2. Registracijos pateikimo taisyklės.

2.1 Pirkėjas registracijos formoje pateikia teisingą informaciją, kurios prašoma, apie save. Tuo atveju, jeigu Registracijos formoje bus pateikta klaidinga, nepilna informacija, Pardavėjas pasilieka teisę užsakymą anuliuoti apie tai informavus Pirkėją jo nurodytais kontaktiniais duomenimis. Kiekvieno pirkėjo teisė į privatumą yra gerbiama.  Pirkėjo pateikta informacija naudojama tokiems tikslams:

– prekių užsakymams apdoroti ir įvykdyti;

– spęsti problemas, kurios susijusios su prekių pristatymu;

Asmens duomenys yra saugomi.

2.2 Duomenys (ne asmeniniai), kurie susiję su įsigytomis prekėmis (pvz. prekių kiekis, rūšis), Pardavėjas gali naudoti statistiniams tikslams. Tokiu atveju nebus galimybės nustatyti Pirkėjo asmens tapatybę.

Pirkėjo asmens duomenys negali būti perduodami trečiosioms šalims negavus Pirkėjo sutikimo. Duomenys gali būti perduodami tik LR įstatymų nustatyta tvarka.

3. Asmens duomenų tvarkymas.

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis pateikia Registracijos formoje, bus tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

4. Taisyklių keitimas.

Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti Privatumo politiką.  Pirkėjas naudodamasis e-parduotuvės paslaugomis sutinka su Pardavėjo nustatyta privatumo politika.

5. Baigiamosios nuostatos.

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Prisijungti

Neteisingas el. paštas.

6 ar daugiau simbolių, raidžių ir skaičių. Must contain at least one number.

Jūsų informacija niekada nebus bendrinama su jokia trečiąja šalimi.